NL FR EN

Leiders, senior managers en zelfstandige professionals adviseren en inspireren door middel van een persoonlijke
begeleiding, gebaseerd op respect en vertrouwen.

Expertisedomeinen :

- het optimaal beheren van uw verantwoordelijkheden
- het sneller behalen van uw doelstellingen
- het verhogen van uw effectiviteit
- het excelleren in uw rol als leider
- loopbaancoaching en loopbaantransitie (zie www.carriris.be)
- de zorg voor uw professioneel imago en uw professionele relaties
- het verduidelijken van leiderschap, visie en aspiraties, waarden en principes, ethische en sociale keuzes


Klankbord en raadgever voor de hoogste natuurlijke leider
Aan de hand van het Territoriummodel, de hoogste natuurlijke leider bijstaan in het leiden van zijn organisatie in snel veranderende tijden en omstandigheden. Vooruitzien, anticiperen, inspireren , meedenken, uitdagen, herkaderen, adviseren, gericht naar de beste performantie.

Executive Coach : Leiderschapsontwikkeling
Het doen en denken van de leider bepaalt de omvang en aard van de organisatie en kleurt de bedrijfscultuur. Met het Coachingkwadrant verwerft de manager duidelijke inzichten en evolueert hij snel tot een zichtbaar en inspirerend leider.

Executive Mentor : Leren en sterker worden
Langlopend begeleidingsproces, in een 1:1 context, waarbij de mentor een veranderingsproces begeleidt.

Toepassingen :

- Eerste 100 dagen in een nieuwe rol
- Transitie naar nieuwe rollen, opdrachten en uitdagingen
- Begeleiden van uw opvolger(s) - voor een vlotte overgang naar de volgende generatie


"Dynamisch Beheer van het Verantwoordelijkheidsdomein."

Het Territoriummodel is ontwikkeld door Paul De Greef en is geïnspireerd op de theorieën van het menselijk territorium en het gedrag dat hiermee samengaat.

"Het Territoriummodel - Dynamisch Beheer van het Verantwoordelijkheidsdomein" is een krachtig en gemakkelijk hanteerbaar instrument voor het optimaal beheren van uw professionele verantwoordelijkheden en van uw loopbaan


- Persoonlijke Profiel Analyse (DiSC)

- Onderzoek naar conflictsituaties + advies

- Onderzoek van problematieken i.v.m. interne en externe communicatie + advies

- Onderzoek van problematieken i.v.m. identiteit en imago van de hoogste natuurlijke leider + advies

- Onderzoek van problematieken i.v.m. identiteit en imago van de organisatie + advies


Adviesbureau Paul De Greef Comm.V.

Zetel
Langestraat 92
1741 Ternat

Kantoor
Julius Caesarlaan 9
1150 Brussel

0474 45 37 57
02 771 09 22

info@pauldegreef.be
www.pauldegreef.be

Assister les Top Executives dans :
  • la gestion optimale de leurs domaines de responsabilités et de leur carrière
  • l'amélioration de leurs performances professionnelles et l'atteinte plus rapide et plus efficiente de leurs objectifs
  • l'attention à leur image professionnelle et à leur promotion personnelle
  • la clarification de leur objectif de vie personnel, leur leadership, le sens qu'ils donnent à leur travail, leurs vision et aspirations, leurs valeurs et principes, leurs choix éthiques et sociaux.
grâce à un accompagnement individuel et personnel, basé sur le respect, la confiance et l'expérience.
Executive Coach: Pour les leaders naturels de haut niveau
Nous appuyant sur le Modèle du Territoire, nous assistons les leaders naturels à conduire leur organisation au travers des changements rapides de leur environnement. Prévoir, anticiper, inspirer, mettre au défi, recadrer, conseiller, toujours dirigé vers les meilleurs niveaux de performance.

Coach: Fixer des objectifs, atteindre des objectifs
Processus d’accompagnement s’appuyant sur ‘’The Coaching Quadrant’’ qui se focalise sur l’atteinte de résultats visibles et mesurables sur une période définie.

Conseiller personnel: On est souvent seul au sommet...
L’humain derrière le Top Executive. Le conseiller personnel offre une : "caisse de résonance" dans un environnement sécurisant où règne la confiance. Comment donner du sens au travail, réfléchir à sa vision et à ses aspirations, à son leadership, à ses valeurs et à ses principes, à sa carrière, à ses choix éthiques et sociaux.

Mentor : Apprendre et devenir plus fort
Processus d’accompagnement sur le long terme, dans un contexte individualisé, par lequel le mentor accompagne le processus de changement.
En pratique: Les 100 premiers jours dans une nouvelle fonction, développement des compétences de leadership, augmentation de la performance, orientation de carrière, gestion de carrière, transition vers une nouvelle fonction.

Conseiller PR personnel : “Be good and let it be known”
Etude et conseil en matière d’identité, d’image professionnelle et de promotion personnelle.

Le Modèle du Territoire - une Gestion Dynamique des domaines de responsabilités

Le Modèle du Territoire a été développé par DGV&Partners et s’inspire de la théorie exposée dans l’ouvrage “Accès Interdit” de Bakker & Bakker.

Un instrument puissant qui s’appréhende rapidement et permet une gestion optimale de vos responsabilités professionnelles et de votre carrière.


     
Paul De Greef
pdg@dgvpartners.com
   Jacques Serrure
jse@dgvpartners.com
   Ralph Vossenberg
rvo@dgvpartners.com


De Greef, Vossenberg & Partners V.O.F.
Schaliënhoevedreef 20T
2800 Mechelen
Tel. +32 15 79 65 35

info@dgvpartners.com
www.dgvpartners.com

To support Top Executives :
  • in optimal management of their responsibilities and their career
  • to improve their professional performance, due to which they will reach their objectives quicker and with more precision
  • with taking care of their professional image and personal PR
  • with clarifying their personal aspirations, professional mission, vision, ambition, values, principles, ethical and social choices
with personal coaching, based on respect, confidentiality and experience.
Executive Coach : For the most senior leader
Guided by the Territory Model, to support the most senior leader in leading his organization in times of fast changing circumstances. Looking ahead, anticipating, inspiring, supporting, challenging, redefining, advising and aiming at the best performance.

Coach : Defining objectives and reaching objectives
A coaching process using the Coaching Quadrant, which aims to reach visible and measurable results within defined timeframes.

Confidential Adviser : It is lonely at the top
The person behind the Top Executive . The Confidential Adviser offers a sounding board in a safe and confidential environment. Regarding goals in professional life, personal aspirations, vision and inspiration, values and principles, career path choices, ethical and social decisions.

Mentor : Learn and get stronger
Longer term process, in a 1:1 context, in which a mentor guides the change process.
Application : The first 100 days in a job, leadership development, performance improvement, career orientation, career management and transition onto a new professional track.

Your personal PR Adviser : “Be good and let it be known”
Analysis and advice on identity, professional image and personal PR.

The Territory Model - Dynamic management of the professional responsibilities

The Territory Model is developed by DGV&Partners and is inspired by the book “No trespassing”, written by Bakker and Bakker.

A powerful and easily applicable tool to manage your professional responsibilities and your career in an optimal way.


     
Paul De Greef
pdg@dgvpartners.com
   Jacques Serrure
jse@dgvpartners.com
   Ralph Vossenberg
rvo@dgvpartners.com


De Greef, Vossenberg & Partners V.O.F.
Schaliënhoevedreef 20T
2800 Mechelen
Tel. +32 15 79 65 35

info@dgvpartners.com
www.dgvpartners.comOPENEN


Adviesbureau Paul De Greef Comm.V.      Langestraat 92  1741 Ternat      0474 45 37 57
info@pauldegreef.be      www.pauldegreef.be